GUIA QUÍMICA

Família Química

Títol Cod.Certificat Grandària (kb)
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Assajos físics i fisicoquímicos QUIA0108 3666
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Assajos Microbiològics i Biotecnològics QUIA0208 5826
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Gestió i Control de Planta Química QUIB0108 5566
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions bàsiques en planta química QUIE0108 7979
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Organització i control dels processos de química transformadora QUIE0109 2738
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions en instal·lacions d'energia i de serveis auxiliars QUIE0208 4813
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics QUIE0308 1507
Guia d'aprenentatge i avaluació del certificat de professionalitat d'Anàlisi Química QUIL0108 5450
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Elaboració de productes farmacèutics i afins QUIM0109 2123
Guia d'aprenentatge i avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions de condicionat de productes farmacèutics i afins QUIM01309 1918
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Preparació de Pastes Papereres QUIO0109 2435
Guia d'aprenentatge i avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions de transformació de polímers termoestables i els seus compostos QUIT0109 3103
Guia d'aprenentatge i avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions de Transformació de Polímers Termoplàstics QUIT0209 2023
Guia d'aprenentatge i avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions de transformació de cautxú QUIT0309 2547
Guia d'aprenentatge i avaluació del certificat de professionalitat d'Organització i control de la transformació de cautxú QUIT0409 2519
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Organització i control de la transformació de polímers termoplàstics QUIT0509 2405