Seu electrónica
image.no.alt

Projecte

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència contempla, dins de la Inversió en Ocupació Dona, el projecte "Accionis per afavorir la transversalización de l'enfocament de gènere en totes les polítiques actives d'ocupació".   

Aquest projecte cerca, principalment, el treball col·laboratiu per posar el focus a incorporar la perspectiva de gènere en tots els elements dels plans anuals d'ocupació dels Serveis Públics d'Ocupació (tant centrals com a autonòmics).

image.no.alt

Un Pla de Transversalización

El Pla Estratègic de Transversalización de la Igualtat en les Polítiques Actives d'Ocupació (PAE) és una de les accions contemplades com a part del projecte. És un pla director i estratègic la finalitat del qual és orientar la intervenció dels Serveis Públics d'Ocupació (integrants del Sistema Nacional d'Ocupació) per eliminar les bretxes de gènere en l'accés, manteniment i promoció en l'ocupació. 

El SEPE és l'organisme que lidera l'estratègia conjunta per als programes i serveis comuns de les PAE. 

image.no.alt

Accions prèvies i accions en marxa

El projecte "Accionis per afavorir la transversalización de l'enfocament de gènere en totes les polítiques actives d'ocupació" ha comportat l'elaboració d'un diagnòstic previper conèixer la situació respecte a la integració de la igualtat entre dones i homes en els serveis i programes comuns d'ocupació. 

Inspirat en aquest Diagnòstic, sorgeix el Pla d'Acció del SEPE, resultat d'un grup de treball conformat per perfils tècnics que ha aconseguit seleccionar 27 mesures, ja en marxa, per millorar la integració transversal de la perspectiva de gènere en les polítiques actives d'ocupació. 

A aquest Pla d'Acció del SEPE se sumen els plans de la resta de comunitats autònomes; d'aquesta manera, comptant amb la diversitat territorial, s'assumeix el repte d'un horitzó comú de la igualtat.