PUBLICACIONS OFICIALS

El SEPE posa a la teva disposició les Publicacions Oficials elaborades pel propi Servei, totes elles incloses al programa editorial del Ministeri Treballo, Migracions i Seguretat Social. També pots accedir la Base de dades Documental Bibliogràfica, on es recopilen les publicacions, tant oficials com no oficials, en matèries afins al món laboral.

Les publicacions oficials són aquelles que constitueixen un suport informatiu i difusor de les activitats desenvolupades per l'Administració. En aquesta secció tens a la teva disposició les publicacions oficials editades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, incloses al Programa Editorial del Ministeri de Treball i Economia Social.

En elles tens informació sobre el funcionament de l'Organisme, així com de cadascuna de les seves àrees d'actuació.

També pots consultar les publicacions de tot el Ministeri a la web del Ministeri de Treball i Economia Social, i les de tota l'Administració General de l'Estat al Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat.

En aquesta base de dades documental pots consultar una recopilació de les referències de publicacions (tant oficials com no oficials) relacionades amb l'ocupació, formació professional i prestacions per desocupació i matèries afins al món laboral.