Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions a Treballadors en Situació d'Exclusió Social

Persones en situació d'exclusió social amb caràcter general

Quantia anual: bonificació segons tipus de contracte.

  • Contracte Indefinit: 600 euros.
  • Contracte temporal: 500 euros.
  • Conversió de contracte temporal a indefinit: 650 euros.

Durada: contracte indefinit i conversió de contracte temporal a indefinit, 4 anys; contracte temporal, durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Procedents d'una empresa d'inserció

Quantia anual: bonificació segons tipus de contracte.

  • Contracte Indefinit: primer any,1.650 euros; segon, tercer i quart any, 600 euros.
  • Contracte temporal: primer any,1.650 euros; segon, tercer i quart any, 500 euros.

Durada: contracte indefinit 4 anys; contracte temporal, durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Contractes formalitzats per empreses d'inserció per a persones inscrites com a demandants d'ocupació menors de 30 anys o de 35 anys si són persones amb discapacitat

Quantia anual: bonificació d'1.650 euros.

Durada: contracte indefinit 4 anys; contracte temporal, durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa:

Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.

Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

Contractes formalitzats per empreses d'inserció per a persones inscrites com a demandants d'ocupació majors de 30 anys

Quantia anual: bonificació de 850 euros.

Durada: contracte indefinit 3 anys; contracte temporal, durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-012-0

Actualitzat a març 2022