Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Metodologia SISPE 

El de 3 maig de 2005 va entrar en vigor el nou model de gestió SISPE que integra la informació relativa a les polítiques actives d'ocupació i a les prestacions per desocupació, que duen a terme els Serveis Públics d'Ocupació, Estatal i Autonòmics.

Aquest nou sistema va fer necessari un canvi en la forma en què es determinen els col·lectius que han de ser exclosos de les demandes pendents, per obtenir l'atur registrat, conforme a l'Ordre Ministerial de març de 1985.