Seu electrónica

Síntesi Anual del Mercat de Treball

El butlletí Síntesi Anual del Mercat de Treball té una periodicitat anual i inclou la informació de dades del SEPE i de l'Enquesta de Població Activa (INE) des de l'any 2006 d'ara endavant.

Síntesis Anual del Mercado de Trabajo (A partir de 2019)

Título del documento

Libro completo

Resumen Nacional

Resumen CC.AA

Síntesis Anual del Mercado de Trabajo 2021

PDF (897 KB)

XLS (846 KB)

XLS (1,26 MB)

Síntesis Anual del Mercado de Trabajo 2020

PDF (897 KB)

XLS (846 KB)

XLS (1,26 MB)

Síntesis Anual del Mercado de Trabajo 2019

PDF (897 KB)

XLS (846 KB)

XLS (1,26 MB)

Dades de a. 2006 2018

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2018

pdf

1260

2017

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2017

pdf

1260

2017

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2016

pdf

1300

2017

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2015

pdf

1280

2016

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2014

pdf

1280

 2015

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2013

pdf

1190

2014

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2012

pdf

1490

2013

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2011

pdf

1580

2012

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2010

pdf

1640

2011

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2009

pdf

1170

 2010

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2008

pdf

742

2009

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2007

pdf

658

2008

Síntesi Anual del Mercat de Treball 2006

pdf

577

2007