ELS PERFILS DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ

L'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic D'Ocupació Estatal realitza anualment, des de l'any 2012, un estudi referent als "Perfils de l'Oferta d'Ocupació", que aprofundeix en el coneixement dels perfils professionals i de les competències que requereixen les empreses per cobrir els seus llocs de treball. Conté informació de les ocupacions que s'ofereixen per les empreses d'Internet i, a manera de fitxa recull: la caracterització de l'oferta, les competències específiques requerides per exercir l'ocupació i el perfil requerit al candidat, amb quatre punts: característiques personals, formació i competència, idiomes i informàtica i competències personals.

¿De qué perfil quieres información?

Perfils professionals disponibles

Es mostren tots els perfils professionals estudiats en les diverses edicions publicades i les competències requerides per les empreses per cobrir els seus llocs de treball. Donat el volum dels mateixos s'agrupen en grans grups professionals.