SUBSIDIO POR DESEMPLEO EXCEPCIONAL PARA PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL SECTOR DE LA CULTURA

Subsidio por desempleo excepcional para personal técnico y auxiliar del sector de la cultura

13/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 7koa, nekazaritzako enpleguaren arloan presazko neurri batzuk hartzen dituena, nekazaritza-sektoreko langileen aldi baterako kontratazioa bultzatzea du helburu, alarma-egoerak irauten duen bitartean nekazaritza-jarduerari eusteko beharrezkoak diren enplegua malgutzeko neurri bereziak ezarriz, sozialak eta lanekoak.

Neurri horiek eragina izanen dute nekazaritzako ustiategietan jarduerak ajentasun eta mendekotasun araubidean egiteko aldi baterako lan kontratuetan, edozein dela ere langilearen lanbide kategoria edo okupazio zehatza, haren sinadura eta bukaera alarma-egoeran sartuta badaude.

Lana malgutzeko aparteko neurrien onuradunak.

1. 2020ko apirilaren 9tik aurrera egoera hauetakoren batean daudenak izan daitezke aldi baterako malgutze-neurrien onuradunak:

a) Langabezian edo jarduera uzten duten pertsonak.

b) Aldi baterako kontratua etenda duten langileak, jarduera aldi baterako ixtearen ondorioz, Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 47. artikuluari jarraikiz.

c) 2020ko martxoaren 14tik 2020ko ekainaren 30era bitarteko lan-baimena duten langile migratzaileak.

d) Hirugarren herrialdeetako 18 eta 21 urte bitarteko gazteak, egoera erregularrean daudenak.

2. Malgutasun-neurriez baliatu ahal izango dira etxetik hurbil dauden pertsonak.

Lan prestazioen bateragarritasuna

1. Enplegua malgutzeko aparteko neurrien babesean egindako lanagatik jasotzen diren ordainsariak bateragarriak izanen dira:

a) Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Sistema Berezian sartuta dauden behin-behineko langileen aldeko langabezia-sorospena, edo Andaluziako eta Extremadurako Autonomia Erkidegoetan bizi diren Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Sistema Berezian sartuta dauden behin-behineko langileen nekazaritza-errenta.

b) Ekonomia, teknika, antolaketa edo ekoizpeneko arrazoiengatik kontratua etetearen ondoriozko langabezia-prestazioak, Langileen Estatutuari buruzko Legearen 47. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.COVID-19 delakoaren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretuaren, 22, 23 eta 25, artikuluetan aurreikusitako neurrietan jatorria dutenak izan ezik.

c) Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren III. tituluan araututako beste edozein langabezia-prestaziorekin.

d) Jarduera uzteagatiko prestazioekin,  Gizarte segurantzaren lege orokorra testu bateginaren 331. artikuluan aurreikusitako arrazoiengatik, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuak,COVID-19 delakoaren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko neurri bereziei buruzkoak, 17, artikuluan aurreikusitako neurrian sortuak direnak izan ezik.

e) Lanarekin bateraezina den beste edozein prestazio ekonomikorekin edo edozein administraziok emandako beste edozein onura edo gizarte-laguntzarekin, edo, hala izan gabe ere, lan-jarduerarengatik jasotako diru-sarreren ondorioz, prestazio motari dagokion araudian zehaztutako errenta-mugak gaindituko liratekeen.

Lan horren bidez lortutako sarrerak ez dira kontuan hartuko dira ezarritako mugen ondorioetarako errenta gizarte segurantzaren prestazioak.

Tramitazioa

  • Administrazio eskudunen eta gizarte-eragileen egoeretan dauden pertsonen kontratazioa bultzatuko honetan azaldutako errege lege dekretua.
  • Enpresek eta pertsonek enplegu zerbitzu publikoei jakinaraziko dute enplegatzaile autónomicos heldu dioten kontratazioen errege dekretu legearen irudian.

Kontratu horiek estatuko enplegu zerbitzu publikoaren informazioa identifikatu eta dagokien agintariei bidali, administrazio publiko eskudunei, betiere lan agintaritzari, eta lan eta gizarte segurantzako ikuskaritza estatu idazkaritzara Migrazioak.

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren lanbide aztertzen direnean langabezi prestazioak izango dauden kontratuei lege honetan aurreikusitakoaren arabera Errege Dekretua.

Egunero kontsumitzen diren prestazioaren zenbatekoa zehazteko eta langabeziagatiko prestazioen jasotzaileen aplikagarria den ordainketa sistema bateratu, ez dira kontuan hartzen, kontratazioak trendrán urtean egindako benetako lanaldiak.