Egoitza elektronikoa

Lagundutako enplegua ohiko lan merkatuan

Enplegu lagundua ekintzen multzoa hartuko da banakako orientazioa eta laguntza lanpostuan, egindako lan prestatzaile espezializatu, egokitzapenak erraztea helburu duten lan eta gizartean eta lanean txertatzeko zailtasun bereziak dituzten langile ezinduak, enpresetan lan merkatua eta antzeko baldintzetan arrunta langile guztien baliokidea al postuak betetzen dituztenak.

Urteko azken hartzaileek duten langile izango dira, laguntza programa erabiliz, enplegu-eskatzaile bezala izena emanda ez dituzten enplegu-zerbitzu publikoek, bai eta langile ezgaituak enplegu zentro berezien bidez kontratatu, beti ere, kasu bietan, ondoren aipatzen diren kasuetakoren batean daudenak:

  • Garuneko paralisia daukaten pertsonek, adimeneko ezintasun intelektuala duten pertsonak edo minusbaliotasun-maila edo handiagoa aitortua al 33%.
  • Aitortutako minusbalio-gradu berdin edo % 65 baino gehiagokoarekiko fisikoa edo zentzumen ezgaitasunarekiko pertsonak.

Enpresa batek kontratatutako langileen ohiko lan merkatuan behar edo iraupen jakineko lan-kontratu mugagabeak eginez, gutxienez 6 hilabete.

Enpresa horiek eskubidea izango dute, indarrean dagoen araudian ezarritako onurei buruz duten langileak kontratatzea.

Hala ere, kontratatutako langile ezgaituen langileen enplegu zentro berezi batean, borondatezko eszedentziara pasatuko da espediente hori.

Lana eta proiektuak bultzatu ahal izango dira onuradunak diru laguntzarekin, honako erakunde hauek:

  • Elkarte, fundazio eta irabazi-asmorik gabeko bestelako erakundeek lankidetza hitzarmena sinatu duten enpresak eta kontratatu beharreko duten langileei laguntza emango zaien erabilera.
  • Enplegu-zentro bereziak, lankidetza hitzarmena sinatu duen enpresarekin kontratatu beharreko plantilla duten langileei emandako urteko edo beste ikastetxe enplegu-zentro bereziak.
  • Enpresen merkatua arrunta lana, baita langile autonomoei, ezinduei, ekintza horiek jaso duten langileak lanean eta prestatzaile espezializatu baldin badute lan.

Enplegu lagundua ekintzen iraupena izango dute: 6 hilabete; 1 urtebete, beste urte arte luzagarria.

Nolanahi ere, garun-paralisia duten pertsonak, buruko gaixotasunak dituzten pertsonak edo adimen-minusbaliotasuna edo gehiagoko minusbaliotasun-maila aitortua al 33 gehienez, 2 urte bitarte ditu ampliarse 6 hilabete batez.

 

 

Enplegu lagundua egindako prestatzaile dira ekintzak, lan horiek eduki beharko dute gutxienez edo baliokidea eta erdi-mailako lanbide-heziketako tituluren bat izatea egiaztatzen al urtebete aurretik, minusbaliatuak lan-munduan sartzeko gaitzen dituzten jarduerak egiteko, lanpostuaren eginkizunak.

Denbora eman behar den jakiteko laguntza baliatzen duten langileei laneko, artikuluan ezarritakoa izango da 7.2 lehen xedapen gehigarrian, alegia, Errege Dekretua 870/2007, 2 uztaila.

 

 

Emandako dirulaguntzak, lan eta gizarte segurantzako kostuak finantzatzeko erabiliko dira sortzen diren proiektuak garatzeko aldian urteko enplegu lagundua, prestatzaileek kontratatzeak sortutako laneko izango da Kontratazio hori egin aurretik, bai proiektua bera hasierako garapenean irudian.

Diru-laguntza horien zenbatekoa honakoa izango da:

  • Paralisi zerebralarekin, buruko gaixotasunarekin edo, aitortutako minusbalio-gradu berdin edo % 65 baino gehiagokoarekin, ezgaitasun intelektualarekin langile bakoitzagatiko urteroko 6.600 euro.
  • Paralisi zerebralarekin, buruko gaixotasunarekin edo ezgaitasun intelektual, aitortutako minusbalio-gradu berdin edo % 33 baino gehiagokoarekin eta % 65etatik beherakoarekin langile bakoitzagatiko urteroko 4.000 euro.
  • Langile bakoitzagatiko urteroko 2.500 euro aitortutako minusbalio-gradu berdin edo % 65 baino gehiagokoarekin eta pertsona gorren kasuan fisikoa edo zentzumen ezgaitasunarekin eta aitortutako minusbalio-gradu berdin edo % 33 baino gehiagokoarekiko entzumen-ezgaitasunarekin.

Kontratuaren iraupenaren arabera proportzionalki murriztuko dira dirulaguntza hauek langile bakoitzaren urteko lanaldiaren arabera eta ezinduak baldin bada, kontratua lanaldi partzialeko eta urtean behin emango dira gehienez, luzagarria artikuluan ezarritakoaren arabera 5.2 lehen aipatutako errege dekretuan.

Edozein kasutan, dirulaguntzak ez aurrekontuak baldintzatuta egongo da, horretarako jarritako aurrekontuetan urtero bezala Estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

 

 

Diru-laguntzak norgehiagoka-araubidean ajustarse a izango dira eta dagozkien prozedurak eta epeak ezarriko ditu, ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOAN Egindako deialdietan onartutako zuzendariek ceutan, melillan eta euskal herria, probintzia bakoitzak duen aldizkari ofizialetan argitaratuko dira.

Gainerako autonomia-erkidegoekin, bere eskumen horiek aldatzeko, eduki al izango dira deialdiak xedatzen dena, eta horretarako, erkidegoen aldizkari ofizialetan argitaratuko dira.