INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Instalazioa eta mantentze-lana

Kodea Maila Profesionaltasun-ziurtagiria Fitxa Errege Dekretua
IMAI0108 1 Iturgintzarako, berogailuetarako eta etxeko klimatizaziorako lanak Deskargatu 1375/2009 ED
IMAI0110 2 Isolamendu termiko eta akustikorako eta suaren kontrako babes pasiborako sistemak instalatzea eta horien mantentze-lanak egitea Deskargatu 1079/2012 ED
IMAI0208 3 Fluidoak banatzeko sistemak eta sareak muntatzeko mantentze-lanak eta ikuskaritza planifikatzea, kudeatzea eta egitea Deskargatu 715/2011 ED
IMAI0210 3 Isolamendu termiko eta akustikoen eta suaren kontrako sistemen muntatzea eta mantentze-lanak kudeatzea eta ikuskatzea Deskargatu 1079/2012 ED
IMAQ0108 2 Ekipo industrialen mantentze-lan eta muntatze mekanikoa Deskargatu 715/2011 ED
IMAQ0110 2 Igogailuak eta goratzeko eta garraiatzeko beste ekipo finko batzuk instalatzea eta horien mantentze-lanak egitea Deskargatu 1079/2012 ED
IMAQ0208 3 Makinak, ekipo industrialak eta ekoizpenerako linea automatizatuak muntatzearen mantentze-lanak eta ikuskaritza planifikatzea, kudeatzea eta egitea Deskargatu 715/2011 ED
IMAQ0210 3 Mantenu-, goratze- eta garraio-instalazioen proiektuak egitea Deskargatu 1029/2012 ED
IMAR0108 2 Hozkailu-instalazioak muntatzea eta horien mantentze-lanak egitea Deskargatu 1375/2009 ED
IMAR0109 3 Klimatizazio- eta aireztapen-/erauzketa-instalazioen proiektuak egitea Deskargatu 715/2011 ED
IMAR0208 2 Klimatizazio- eta aireztapen-/erauzketa-instalazioen proiektuak muntatzea eta horien mantentze-lanak egitea Deskargatu 1375/2009 ED
IMAR0209 3 Hozkailu-instalazioen proiektuak egitea Deskargatu 715/2011 ED
IMAR0308 3 Fluidoen sare eta sistemen proiektuak egitea Deskargatu 1375/2009 ED
IMAR0309 3 Hozkailu-instalazioen muntatzearen mantentze-lanak eta ikuskapenak planifikatzea, kudeatzea eta egitea Deskargatu 715/2011 ED
IMAR0408 2 Berotze-instalazioak muntatzea eta horien mantentze-lanak egitea Deskargatu 715/2011 ED
IMAR0409 3 Klimatizazio- eta aireztapen-/erauzketa-instalazioak muntatzeko mantentze-lanak eta ikuskapenak planifikatzea, kudeatzea eta egitea Deskargatu 715/2011 ED
IMAR0508 3 Berotze-instalazioen proiektuak egitea Deskargatu 715/2011 ED
IMAR0509 3 Bero-instalazioen muntaia ikuskatzea eta mantentze-lana antolatzea, kudeatzea eta ikuskatzea Deskargatu 715/2011 ED