AEVALEK 2013KO HERRITARRAK SARIAREKIN SARITU DU SEPE, AURREZ ESKATUTAKO HITZORDUAREN SISTEMA DELA ETA

2014ko uztailaren 22a

AEVAL Saria 2013

Kudeaketa Publikoan Kalitatea eta Berrikuntza aintzatesteko Sariak 951/2005 Errege Dekretuaren bitartez sortu ziren; honek, Estatuko Administrazio Orokorraren kalitatea hobetzeko esparru orokorra ezartzen zuen, eta sarien kudeaketarako funtzioak Politika Publikoen eta Zerbitzuen Kalitatearen Ebaluaziorako Estatu Agentziari (AEVAL) esleitu zizkion.

2006 eta 2012 artean egindako zazpi deialdien kudeaketarekin lortutako esperientziaren bidez, araudia ordenatu eta eguneratu behar zela ondorioztatu zen. Hala, HAP/1353/2013 Aginduak araudi berria ekarri zuen Sari hauentzako, eta modalitate eta kategoria hauetan konfiguratu ziren:

  • Saria Kudeaketa Publikoko Bikaintasunari: Beren zerbitzuen kalitatea nabarmen areagotu dituzten organo eta erakunde publikoak aintzatesteko. Aipamen berezia esleitu ahal izango zaio etengabeko hobekuntza lortzeko ahaleginak egin izana frogatzen duen erakunde hautagaiari, lortutako puntuazioa edozein dela ere.
  • Saria Kudeaketa Publikoko Berrikuntzari: Berrikuntzari lotutako gaietan gehien nabarmentzen diren erakunde publikoak aintzatesteko, bai kanpoko gauzei bai barrukoei dagokienez. Modalitate honek, aldi berean, bi kategoria ditu:
    • Herritarrak Saria: Produktuak eta zerbitzuak eskaintzean herritarrengan eta erabiltzaileengan eragina duten jarduketa berritzaileak aintzatesteko, baita erlazio sistemak ere.
    • Saria Kudeaketako Berrikuntzari: Erakunde publikoen antolakuntzan kudeaketa-prozesuetan hobekuntzak dakarten ekimenak aintzatesteko. Ez dira derrigorrez herritarrengan edo zerbitzuen erabiltzaileengan islatzen, baina haientzako onura dakarte.

HAP/1326/2014 Aginduak, 2013ko Sariak esleitzen dituenak, 2013ko Herritarrak Saria “Aurrez Eskatutako Hitzordua: 16 milioi herritar orduan” jarduketari esleitu dio, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarena.

Aurrez Eskatutako Hitzorduaren helburua SEPEko Prestazio Bulegoetan egiten ziren ilaren arazoa konpontzea zen, krisia dela eta areagotu egin baitziren 2008. urtetik aurrera. Erakundeak helburu gisa ezarri zuen 2010. urterako informatika-tresna erraz bat garatzea, modu birtualean beren bulegoetako erabiltzaileen itxarotea errazago kudeatzeko.

Aurrez Eskatutako Hitzorduaren sistemari esker, bulegoetan lana antolatu eta lan-giroa hobetzeaz gainera, langileen estresa eta erabiltzaileen arazoak murriztu dira.

Gaur egun, aurrez eskatutako hitzorduaren sistema SEPEn finkatu da, eta prozesuan parte hartzen duten eragile guztien ustez ezinbesteko baliabidea da kudeaketarako. Bere izaera estrategikoa gure zerbitzuen zerrendan eta CORA txostenean islatzen da.