Egoitza elektronikoa

Praktikaldiko kontratua

2022

Praktiketako kontratua duten langileei zuzenduta dago, Unibertsitate-titulua edo erdi-mailako edo goi-mailako lanbide-heziketaren sistemaren ziurtagiria, espezialista, master profesionala edo ezarritakoaren arabera, 5/2002 lege organikoa, ekainaren 19koa, kualifikazioei eta lanbide heziketari jabe edo titulu baliokide bat izango du, bai eta arte-irakaskuntzen hezkuntza-sistemaren edo kirol jarduera gauza ditzaten gaitzeko, gaitzen duten edo lan.
Lan-kontratua hitzartu beharko praktika profesionala lortzeko hiru urteen barruan bost urte, edo exekuzio-ezgaitasuna duen pertsona bat, bukatu osteko azterlanen..

Zerrenda honetan dituzu honako kontratu mota honi buruzko informazioa:

  • Langile guztiei zuzendua.
  • Enpresak lortzen dituen abantailak.
  • Iraupena eta probaldia.
  • Ordainsariak.
  • Kontratua egiteko.
  • Kontratua amaitutakoan, ziurtagiria lortu zuten.
  • Kontratu mugagabe bihurtzea.

Pantailako irakurketa hobetzeko edo paperean inprimatuta mota Bat izatea.4aukera izango duzu eduki bera duten informazio-orria.