SARRERA ETA GASTUEN AURREKONTUA.

IzenaZenbatekoa
Kapitulua1Zuzeneko zergak eta kotizazio sozialak: 18.578.197,26
Kapitulua3(Tasak, prezio publikoak eta beste sarrera batzuk 235.689,20
Kapitulua4Transferentzia arruntak: 15.087.609,11
Kapitulua5Ondarezko diru-sarrerak: 98,08
Kapitulua6Inbertsio errealen inorenganatzea: 3.001,81
Kapitulua7Kapital-transferentziak. 11.430,76
Kapitulua8Aktibo finantzarioak: 794,00
Guztira 33.916.820,22

IzenaJarduera uzteagatiko laguntza ekonomikoak224.MLangabetuen prestazioak251.MLan-egonkortasuna bultzatzea eta gizarteratzea241.ABarruko transferentziak000.XGuztira
Kapitulua1Langileen gastuak:- 243.130,42 41.525,59- 284.656,01
Kapitulua2Ondareen eta zerbitzuen ohiko gastuak:- 41.884,25 43.450,64- 85.334,89
Kapitulua3Gastu finantzarioak:- 79,20 160,56- 239,76
Kapitulua4Transferentzia arruntak: 23.549,66 29.429.229,81 3.954.411,31 124.172,21 33.531.362,99
Kapitulua6Inbertsio errealak:- 12.472,59 1.791,29- 14.263,88
Kapitulua7Kapital-transferentziak.-- 168,69- 168,69
Kapitulua8Aktibo finantzarioak:- 738,00 56,00- 794,00
Guztira 23.549,66 29.727.534,27 4.041.564,08 124.172,21 33.916.820,22