SARRERA ETA GASTUEN AURREKONTUA.

IzenaZenbatekoa
Kapitulua1Zuzeneko zergak eta kotizazio sozialak: 19.242.582,04
Kapitulua3(Tasak, prezio publikoak eta beste sarrera batzuk 218.310,00
Kapitulua4Transferentzia arruntak: 10.769.727,73
Kapitulua5Ondarezko diru-sarrerak: 98,08
Kapitulua6Inbertsio errealen inorenganatzea: 3.001,81
Kapitulua7Kapital-transferentziak. 11.272,07
Kapitulua8Aktibo finantzarioak: 794,00
Guztira 30.245.785,73

JatorriaJarduera uzteko zerbitzuaLangabeentzako prestazioakLan-egonkortasuna bultzatzea eta gizarteratzeaTransferentzia.Guztira
Kapitulua1langileak:- 243.130,42 41.525,59- 284.656,01
Kapitulua2Zerbitzu eta ondasun Arruntak ere:- 41.178,34 45.832,89- 87.011,23
Kapitulua3Finantzaketa:- 79,20 160,56- 239,76
Kapitulua4Transf. arruntak: 19.843,28 25.002.469,62 4.622.710,35 213.787,60 29.858.810,85
Kapitulua6Inbertsioak:- 12.444,88 1.619,00- 14.063,88
Kapitulua7Hiriburua: Transf.-- 210,00- 210,00
Kapitulua8Aktibo finantzarioak:- 738,00 56,00- 794,00
Guztira 19.843,28 25.300.040,46 4.712.114,39 213.787,60 30.245.785,73