FINANTZAK KUDEATZEKO ZUZENDARIORDETZA NAGUSIA

Zuzendari Nagusia:

Jaime Noguerales Wandelmer.

C/.Condesa de Venadito,9-28027-Madrid.

Telefonoa:91 275 16 03/04

Faxa:91 585 98 86

Zuzendariordetza nagusiko mailarekin (menpe-menpean, estatuko enplegu zerbitzu publikoko zuzendari nagusia alegia, unitate horretakoak dira hauek

Funtzioak:

a) prestatzea eta horien segimendua Egiteko administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak egin ditzan estatuko enplegu zerbitzu publikoari, eta higigarrien inbentarioa.

b) kudeaketari dagozkion egitekoak gauzatzeko aurrekontu, kontabilitate eta finantza (Estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

c) sarrera eta gastuen aurrekontuen aurreproiektua Prestatu eta egitea, aurrekontua aldatzeko espedienteak tramitatu eta horien jarraipena egitea (aurrekontua gauzatzea.

d) kontabilitate eta kudeaketaren kontrola Egiteko, aurrekontua onartuta dagoen bitartean gauzatzen ditu, baita urteko kontu likidazioa prestatzea.

e) diruzaintza kudeatu eta ordainketak bertan baimendutako erakunde finantzatutako jardueraren urteko aurrekontua eta kontu guztiak gainbegiratu egiten ditu organismoak.

f) diru laguntzen kudeaketa eta koordinazioa Egingo den europako finantzarioa bermatzea, egiaztagiriak aurkeztuta, egindako ekintzen jabe komunitatearen dagozkien jarduteko moduak (estatuko enplegu zerbitzu publikoa, bai europar finantzaketaren jarraipenean.

g) autonomia erkidegoei dagokienez honako ariketa hau finantza koordinazioaren Zuzendariordetza Nagusiak kudeatutako dirulaguntzetarako kredituetan banatuta, urtean behin Laneko Kontuak eta enpleguari buruzko sektoreko konferentzia, banatzeko irizpideak aplikatuz prestatutako helburu horretarako aurrekontu zuzkidurak, baita arauzko ordainketak izapidetzea eta ekonomiko-administratiboa. »

h), lankidetza-hitzarmenen jarraipena financiero-presupuestario dituen organismoa.