Egoitza elektronikoa

Lan-merkatuari buruzko txostenak eta azterketak (joerak

Hilero/urtero (2013az geroztik) informazioa eskaintzen dizugu kontratazioari dagokionez portaera onena duten lanpostuei buruz, baita sortzen ari diren edo zabaltzen ari diren sektore/jarduerei buruz ere.

Informes y Estudios