COVID-19

Cabeceira Medidas COVID- 19

Se xa é perceptor de prestacións ou subsidios por desemprego

  • Debe solicitar a prórroga do subsidio transcorridos o seis meses.
  • Debe presentar a Declaración Anual de Rendas (DAR) no caso de persoas beneficiarias do subsidio para traballadores maiores de anos.. 52

Se se viu afectado por un ERTE

Se ten dereito á compensación económica por compatibilizar prestación por ERTE e traballo a tempo parcial, pode solicitala ata 30 o de xuño de en 2021 a pre-solicitude de prestación individual e outros trámites (opción "Pre-solicitude de Prestación Individual" / subtrámite "Compensación Traballo a TP Durante Prestación ERTE COVID- 19 "). Aqui ten a ligazón á pre-solicitude.
O prazo máximo para que o SEPE resolva as solicitudes presentadas estenderase ata 31 o de xullo de .. 2021

Si se encuentra en situación de desempleo no motivada por un ERTE

La presentación de solicitudes fuera del plazo de los 15 días hábiles implicará la reducción de la duración de la prestación correspondiente.

Instrucciones para consultar el estado de la prestación por desempleo en cualquier situación

Si desea consultar los datos y recibo de su prestación

Para obtener información sobre los datos y recibo de su prestación, siga este enlace.

Si desea obtener un certificado de prestaciones por desempleo

Para obtener un certificado de Prestaciones por Desempleo, siga este enlace.

Si es un trabajador autónomo

La solicitud de la prestación por cese de actividad ha de presentarse ante una mutua colaboradora con la Seguridad Social:

  • Si tiene concertada la cobertura de contingencias profesionales con una mutua, ante dicha mutua.
  • Si no ha formulado la opción por una de estas entidades, ante la mutua de su elección. En este caso, la presentación de la solicitud implicará que opta por dicha mutua.