SE NON COMUNICO A MIÑA COLOCACIÓN ESTANDO A COBRAR UNHA PRESTACIÓN, QUE OCORRE? NON TEN XA ESA INFORMACIÓN O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL?

Como persoa beneficiaria de prestacións por desemprego ten obrigación de comunicar a súa colocación ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), independentemente de que poida coñecerse por outros medios. A empresa que asina o contrato non ten obrigación de informar respecto diso.

La consecuencia de no comunicar la colocación podría ser la pérdida de la prestación por una sanción.

Pode comunicarnos a súa baixa na prestación a través de Internet en www.sepe.es . Para iso necesita certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve. Tamén pode comunicalo por teléfono , así como na oficina de emprego que lle corresponda polo seu domicilio.