SON UNHA PERSOA PREXUBILADA E PERCIBO O SUBSIDIO DE MAIORES DE ANOS, 52 QUE OBRIGACIÓNS TEÑO?

Se está a percibir o subsidio de maiores de anos 52 deberá cumprir coas mesmas obrigacións das demais persoas beneficiarias de prestacións por desemprego; entre estas obrigacións atópase a de cumprir coas esixencias do compromiso de actividade, que se inclúe na solicitude de prestacións, aceptar unha colocación adecuada que lle sexa ofrecida pola oficina de emprego ou pola axencia de colocación sen fins lucrativos.

Non pode rexeitar un emprego se é adecuado e se o rexeita, podería cometer unha infracción grave e ser sancionado ou sancionada coa perda do seu subsidio por desemprego.

A Lei establece que teñen dereito á protección por desemprego quen, podendo e querendo traballar, perden o seu emprego por causa allea á súa vontade.

Máis información en: “Obrigacións, infraccións e sancións”.