COBRO MÁIS DE PARO OS MESES DE DÍAS?. 31

O Servizo Público de Emprego Estatal abónalle a prestación ou subsidio por desemprego por mensualidades de trinta días, tal como establece a normativa vixente, dentro do mes inmediato seguinte ao que corresponda o deveño.