QUERO CAMBIAR O BANCO ONDE ME INGRESAN O PARO, QUE DEBO FACER?

Se quere cambiar a entidade bancaria na que está a percibir a súa prestación, debe comunicalo ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Ten que facilitar o código ÍAN (Código Internacional de Conta Bancaria) e ser titular da conta na que desexa cobrar.

Pode solicitar a modificación a través de Internet na Sede Electrónica do SEPE, na seguinte dirección: https://sede.sepe.gob.es se dispón de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve.

Tamén poderá realizar esta xestión chamando ao teléfono de atención á cidadanía, sempre que a sucursal da conta na que desexe cobrar non pertenza a unha provincia distinta daquela na que estaba a cobrar e non sexa unha banca en liña.

Así mesmo, poderá cambiar a conta na súa oficina de prestacións (previa petición de día en Internet ou chamando ao teléfono de cita previa).