ESTOU A COBRAR O PARO, QUE DESCONTOS PÓDENSE APLICAR AO SEU IMPORTE?

Do importe da súa prestación por desemprego pode descontarse:

  • La retención del IRPF, establecida por la legislación fiscal vigente en cada momento, según el importe total anual que vaya a percibir en concepto de prestaciones de desempleo.
  • A achega á Seguridade Social, xa que durante a prestación por desemprego o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ingresará as cotizacións á Seguridade Social, asumindo a achega empresarial e descontando da contía da prestación a achega da persoa traballadora, quen asume o pago do 100 % da cota que lle corresponda.

En el caso de las personas trabajadoras fijas del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social la reducción será del 73,50%.

  • Unha orde de embargo.
  • A compensación dunha cantidade que poida deber ao Servizo Público de Emprego Estatal por percibir indebidamente prestacións de desemprego.