COBRO O SUBSIDIO PARA MAIORES DE ANOS 55 CON REDUCIÓN NA SÚA CONTÍA PORQUE O MEU ÚLTIMO TRABALLO FOI A TEMPO PARCIAL. PAGARANMO A PARTIR DE AGORA SEN REDUCIÓN?

Se cobra o subsidio de maior de anos 55 con redución na contía porque o seu último contrato foi a tempo parcial, tras a entrada en vigor da nova regulación deste subsidio (13 de marzo de ), 2019sen necesidade de que vostede o solicite, abonaráselle sen aplicar parcialidad algunha, con independencia de que cesase nun contrato a xornada completa ou a tempo parcial.