SE FINALIZO CALQUERA CONTRATO, PODO COBRAR PRESTACIÓN POR DESEMPREGO?

Se cesa nun contrato de traballo por motivos alleos á súa vontade, poderá ter dereito a unha prestación por desemprego se reúne o resto de requisitos legalmente esixidos.