A REFORMA DO MERCADO LABORAL

Para acelerar a recuperación e a creación de emprego, a reforma do mercado laboral articula unha serie de medidas  urxentes adicionais de fomento da contratación e a creación de emprego: