"RECOÑECEMENTO OFICIAL DA EXPERIENCIA PROFESIONAL". PORQUE AGORA SI, A EXPERIENCIA VALÓRASE.

Esta campaña diríxese a aquelas persoas que teñen experiencia laboral e/ou formación e non posúen unha acreditación oficial.

O obxectivo da campaña é dar a coñecer a nova posibilidade de obter un recoñecemento oficial da experiencia profesional con validez en todo o territorio do Estado.

Material Gráfico:

Cuña de radio:

Prensa:

Internet:

Gráfica:

Exterior: