"FOMENTO DO EMPREGO NOVO". ABRINDO AS PORTAS AO EMPREGO XUVENIL, ABRIMOS AS PORTAS AO FUTURO.

A campaña diríxese a persoas en desemprego, principalmente novos, ás que se pretende facilitar a inserción laboral e mellorar a súa situación no mercado de traballo.

O obxectivo da campaña é dar a coñecer o conxunto de medidas enmarcadas no Plan Nacional de Reformas do Goberno de España, que responden os obxectivos da Unión Europea en materia de fomento do emprego novo.

Material gráfico:

Prensa:

Internet: