FEIRA DE RECURSOS, EMPREGO E EMPRENDEDOR ZAMORA EMPRENDE 2015

25 de novembro de 2015

Atención aos visitantes na caseta do SEPE
A Deputación Provincial de Zamora organizou a primeira edición da Feira sobre Recursos, Emprego e Emprendimiento desa provincia, que se celebrou no Colexio Universitario de Zamora o 25 de novembro de .A 2015feira concibiuse como un espazo de encontro aberto entre os distintos axentes socioeconómicos que operan neste ámbito, no que se deron cita as empresas máis representativas da provincia en base a criterios de internacionalización, postos de traballo e I+D+i, ademais de importantes expertos en materia de recursos para o emprego. Tamén estiveron presentes entidades financeiras con programas específicos de apoio ao emprego e ao emprendimiento novo, así como redes de difusión e comunicación, redes de emprendimiento, sindicatos, universidades e asociacións.O evento converteuse nunha oportunidade única para que emprendedores, empregadores, estudantes, persoas que buscan emprego e outras moitas entidades puidesen darse cita reforzando as potencialidades que estimulan o emprego por e para os zamoranos, sendo un dos seus eixos fundamentais o fomento do espírito emprendedor dos mozos potenciando o seu talento, innovación e motivación para emprender.O acto de inauguración foi presidido por Dna. Mª Teresa Martín Pozo, Presidenta da Deputación de Zamora. Tras a presentación, tivo lugar unha conferencia sobre emprendimiento e innovación. Ao longo da mañá celebráronse seis pitchs sobre diversos sectores de actividade, dúas workshops sobre recursos públicos, investimentos e financiamento novo e un start-up sobre desenvolvemento de ideas tecnolóxicas empresariais. Tamén se celebraron, pola tarde, dous talleres sobre intelixencia emocional aplicada ao emprendimiento e sobre os Tics nos procesos de procura efectiva de emprego.O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) estivo presente na feira cunha caseta no que se proporcionou información e orientación individualizada sobre todas as medidas estatais de apoio aos emprendedores, especialmente sobre as medidas de apoio ao emprendimiento novo e sobre o contrato indefinido para emprendedores.A dotación da caseta constaba dunha mesa con cadeiras e un computador portátil para unha mellor explicación aos asistentes interesados, así como de expositores de folletos informativos tanto dos temas propios da feira como doutras materias que puidesen ser do seu interese, como os contratos formativos, os certificados de profesionalidade, o Observatorio das Ocupacións e o Portal Emprégache.A caseta estivo atendido permanentemente por persoal da Dirección Provincial do SEPE en Zamora baixo a supervisión da súa Directora Provincial, Dna. Mª Isabel Pellón Esteban. Ademais da atención aos visitantes da caseta, o SEPE impartiu un relatorio onde se informou sobre a capitalización e pago único da prestación contributiva por desemprego e sobre a compatibilización do traballo autónomo coa percepción de prestacións por desemprego.