INFORMES SOBRE O MERCADO DE TRABALLO

Esta páxina contén información sobre a situación do mercado de traballo tanto das persoas tituladas, como das ocupacións, así como os informes anuais do mercado traballo estatal, provincial e municipal. Tamén se pode acceder aos boletíns trimestrais de mercado de traballo (BTM) e aos datos básicos de mobilidade (DBM).