INFORMACIÓN MENSUAL/ANUAL DE MERCADO DE TRABALLO DE PERSOAS TITULADAS

O Servizo Público de Emprego Estatal elabora estes informes, que reflicten a información de mercado de traballo por titulación, segundo os datos de que dispoñen os diferentes Servizos Públicos de Emprego.