DATOS DE XESTIÓN: CORA

O Resumo Executivo do Informe da Comisión para a Reforma da Administración (CORA), ao referirse a os principios que a inspiran, e dentro da Mellora da eficiencia das Administracións Públicas mediante a Implantación do sistema de medición da eficiencia, anuncia que “se poderá publicar nas páxinas web dos organismos o tempo de tramitación dos procedementos con maior incidencia nos cidadáns, así como as variacións no mesmo”.

A medida de CORA 0 . 00 . 001 . 0 : Implantación do sistema de medición da produtividade/eficiencia, ten un primeiro aspecto de execución inmediata, a publicación dos tempos de tramitación de de 10 os procedementos da Administración Xeral do Estado máis empregados polos cidadáns e empresas.

En execución desta medida, o Servizo Público de Emprego Estatal publica os tempos medios de tramitación do procedemento de prestacións por desemprego do Servizo Público de Emprego Estatal:

Este procedemento inclúe a prestación por desemprego de nivel contributivo, o subsidio de desemprego, a renda activa de inserción, o subsidio por desemprego dos traballadores eventuais agrarios en Andalucía e Extremadura e a renda agraria para os traballadores de Andalucía e Extremadura .

En el apartado de prestaciones te ofrecemos información más detallada relativa a la prestación por  desempleo.

Desde aquí podes consultar a evolución anual dos tempos de tramitación de procedementos de prestacións por desemprego do servizo Público de Emprego Estatal.

Acceso aos tempos medios de tramitación do procedemento de prestacións por desemprego do Servizo Público de Emprego Estatal desde o 2015 ano en diante.