COMISIÓN PARA A REFORMA DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS: DATOS DE ANOS ANTERIORES

Ofrecémosche os tempos medios de tramitación do procedemento de prestacións por desemprego do Servizo Público de Emprego Estatal desde o 2015 ano en diante.