TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Acumulado a DECEMBRO de 2015

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 8.150.700 1,92 98,31
Áraba 65.869 0,79 98,61
Albacete 71.986 1,26 98,70
Alacante/Alacant 277.185 1,52 99,16
Almería 146.182 3,17 99,04
Ávila 22.163 1,04 98,51
Badaxoz 188.578 1,37 97,91
Baleares, Illas 201.853 1,86 99,21
Barcelona 765.329 1,47 99,10
Burgos 64.157 1,46 99,42
Cáceres 97.757 1,82 98,39
Cádiz 281.896 2,31 96,15
Castelló 115.417 2,02 96,14
Cidade Real 93.396 0,66 99,30
Córdoba 218.897 2,50 97,74
A Coruña 164.594 1,30 98,15
Conca 27.320 0,99 99,19
Xirona 113.410 1,37 98,66
Granada 208.617 1,91 97,66
Guadalaxara 40.560 0,62 99,53
Guipúscoa 107.692 1,58 98,54
Huelva 154.913 2,31 98,47
Huesca 31.043 1,75 99,02
Xaén 197.862 1,38 98,94
León 62.973 1,19 99,15
Lleida 55.238 1,54 97,92
Rioxa, A 50.227 1,46 99,50
Lugo 41.110 0,99 97,31
Madrid 710.845 3,28 98,70
Málaga 291.983 2,42 96,28
Murcia 444.408 1,74 98,00
Navarra 123.398 1,07 98,59
Ourense 38.980 1,18 98,07
Asturias 157.621 0,63 98,83
Palencia 21.912 0,58 98,58
As Palmas 204.798 1,87 97,03
Pontevedra 191.000 1,19 99,27
Salamanca 48.714 1,62 99,36
Tenerife 198.886 4,23 97,67
Cantabria 97.701 1,52 98,41
Segovia 20.377 0,77 98,98
Sevilla 467.154 2,46 96,60
Soria 12.290 1,18 98,32
Tarragona 128.592 1,28 99,32
Teruel 21.041 0,85 98,89
Toledo 120.881 2,02 98,50
Valencia 455.917 1,55 99,30
Valladolid 107.001 2,02 98,57
Biscaia 166.800 1,56 99,12
Zamora 22.656 0,83 99,52
Zaragoza 208.941 1,41 97,27
Ceuta 11.962 0,85 98,70
Melilla 10.618 2,98 98,29

 

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tiempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.