TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: Abril 2015

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 684.459 1,66 98,63
Áraba 5.717 0,92 98,45
Albacete 5.980 0,96 98,70
Alacant 23.208 1,25 99,20
Almería 10.892 2,21 99,52
Ávila 1.854 0,60 98,71
Badaxoz 15.442 1,19 98,64
Baleares 12.230 2,00 99,36
Barcelona 64.735 1,30 99,28
Burgos 6.007 1,59 99,48
Cáceres 8.137 1,38 99,27
Cádiz 25.103 2,16 96,89
Castelló 10.402 1,76 95,59
Cidade Real 7.714 0,76 99,49
Córdoba 21.183 2,41 98,04
A Coruña 13.609 0,92 98,55
Conca 2.139 0,58 99,42
Xirona 8.597 1,33 98,68
Granada 18.212 2,04 98,42
Guadalaxara 3.841 0,78 99,85
Guipúscoa 9.191 1,24 98,13
Huelva 9.331 1,81 98,48
Huesca 2.665 1,98 99,30
Xaén 19.416 1,38 99,22
León 4.678 1,09 99,35
Lleida 4.660 0,80 99,05
A Rioxa 4.458 1,02 99,60
Lugo 3.399 1,38 96,98
Madrid 60.598 2,43 99,16
Málaga 24.816 2,11 96,95
Murcia 37.046 1,92 98,35
Navarra 10.326 0,75 98,19
Ourense 3.237 1,55 98,16
Asturias 13.397 0,68 98,79
Palencia 1.779 0,38 98,58
As Palmas 17.953 1,71 97,63
Pontevedra 18.118 0,79 99,47
Salamanca 3.751 1,97 99,58
Tenerife 17.317 3,48 98,63
Cantabria 8.320 1,44 97,67
Segovia 1.828 0,55 99,80
Sevilla 39.253 1,95 97,67
Soria 958 0,78 99,09
Tarragona 10.167 1,01 99,37
Teruel 1.911 0,33 99,19
Toledo 10.308 1,51 98,52
Valencia 39.060 1,69 99,41
Valladolid 9.694 1,87 98,96
Biscaia 14.744 1,08 99,40
Zamora 1.865 0,99 99,48
Zaragoza 13.139 1,23 97,04
Ceuta 1.118 0,79 98,56
Melilla 956 2,71 98,97

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.