TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: DECEMBRO 2015

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 595.495 1,98 98,35
Áraba/Áraba 4.945 0,57 99,19
Albacete 5.347 1,39 98,25
Alacante 18.548 1,50 99,36
Almería 8.061 3,64 99,37
Ávila 1.741 1,30 98,58
Badaxoz 13.996 1,91 98,04
Baleares 28.248 2,60 98,05
Barcelona 51.883 1,38 99,29
Burgos 4.827 1,04 99,65
Cáceres 6.823 2,40 97,11
Cádiz 20.383 2,35 95,80
Castelló 7.163 1,85 97,11
Cidade Real 6.832 0,51 99,37
Córdoba 12.879 1,90 97,91
A Coruña 12.759 0,93 98,22
Conca 1.775 0,95 98,55
Xirona 9.590 1,84 97,14
Granada 13.715 2,15 98,20
Guadalaxara 2.720 0,76 99,24
Gipuzkoa 7.336 1,21 98,43
Huelva 11.150 2,53 98,03
Huesca 2.105 2,01 99,07
Xaén 11.009 1,35 99,49
León 4.286 1,10 98,97
Lleida 3.791 1,08 97,84
A Rioxa 3.292 1,30 99,09
Lugo 3.325 0,55 97,14
Madrid 48.368 4,20 99,11
Málaga 21.991 3,00 96,10
Murcia 34.796 1,70 98,26
Navarra 10.862 0,85 99,22
Ourense 3.039 0,68 98,74
Asturias 14.731 0,65 98,66
Palencia 1.648 0,38 98,73
As Palmas 14.222 1,93 97,82
Pontevedra 13.337 1,37 98,93
Salamanca 3.440 1,27 99,19
Tenerife 14.589 3,32 97,81
Cantabria 7.342 1,23 98,78
Segovia 1.578 0,74 98,83
Sevilla 31.306 2,01 96,99
Soria 916 1,50 97,90
Tarragona 9.882 1,09 99,43
Teruel 1.344 0,91 98,74
Toledo 8.221 2,24 98,72
Valencia 27.931 1,55 99,12
Valladolid 7.479 2,52 98,20
Bizkaia 12.241 0,83 98,90
Zamora 1.734 0,51 99,66
Zaragoza 24.301 1,30 97,90
Ceuta 824 0,42 100,00
Melilla 844 1,27 99,86

 

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.