TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: XANEIRO 2015

 

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 741.631 2,02 97,79
Áraba 7.339 0,74 98,14
Albacete 6.797 0,96 98,40
Alacant 26.331 2,07 98,71
Almería 9.036 2,48 98,86
Ávila 1.942 0,92 97,98
Badaxoz 15.915 1,35 97,22
Baleares 18.107 2,09 99,20
Barcelona 75.870 1,92 98,64
Burgos 6.430 1,88 99,02
Cáceres 9.204 1,66 97,49
Cádiz 22.610 2,51 95,45
Castelló 10.762 2,77 94,94
Cidade Real 7.930 0,58 99,11
Córdoba 18.541 2,99 96,36
A Coruña 18.150' 3,18 97,77
Conca 2.528 1,29 99,26
Xirona 10.773 1,46 98,32
Granada 16.680 1,83 96,11
Guadalaxara 3.765 0,56 99,23
Guipúscoa 11.550 1,63 97,97
Huelva 12.058 2,62 97,65
Huesca 2.986 2,01 97,70
Xaén 18.060 2,71 97,23
León 5.707 1,53 98,18
Lleida 4.909 1,74 96,96
A Rioxa 5.044 1,62 99,34
Lugo 3.945 1,31 97,13
Madrid 64.019 2,81 98,69
Málaga 25.545 3,09 94,41
Murcia 36.700 1,69 96,78
Navarra 13.903 1,26 97,67
Ourense 3.863 1,17 97,80
Asturias 15.959 0,44 98,11
Palencia 2.155 0,49 98,07
As Palmas 16.589 1,94 96,48
Pontevedra 20.522 1,08 99,17
Salamanca 4.474 2,38 99,29
Tenerife 16.440 5,00 97,30
Cantabria 9.399 2,41 97,62
Segovia 2.170 0,72 98,56
Sevilla 39.598 1,56 96,42
Soria 1.410 1,24 96,61
Tarragona 12.786 1,27 99,41
Teruel 2.588 1,49 97,55
Toledo 10.726 2,42 97,87
Valencia 41.458 1,36 99,18
Valladolid 10.937 1,81 98,20
Biscaia 18.511 1,12 99,23
Zamora 2.157 0,94 99,80
Zaragoza 15.229 2,00 95,38
Ceuta 885 0,99 96,73
Melilla 639 8,42 94,34

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.