TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACION DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PUBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: XULLO 2015

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 725.250 2,29 98,10
Áraba 5.624 0,55 98,75
Albacete 6.755 1,91 98,60
Alacant 23.325 1,38 99,22
Almería 20.333 4,92 98,88
Ávila 1.868 1,08 98,78
Badaxoz 14.856 1,21 97,94
Baleares 10.519 2,71 99,23
Barcelona 69.447 1,36 98,68
Burgos 5.957 1,14 99,32
Cáceres 9.059 2,01 98,71
Cádiz 22.059 2,27 95,05
Castelló 8.855 2,10 95,02
Cidade Real 8.655 0,46 99,49
Córdoba 18.943 2,82 97,59
A Coruña 13.616 1,10 98,50
Conca 2.736 0,69 99,59
Xirona 8.627 1,37 98,40
Granada 18.957 2,02 97,43
Guadalaxara 4.092 0,58 99,31
Guipúscoa 10.140 1,65 98,29
Huelva 18.965 3,87 97,65
Huesca 2.607 1,50 99,18
Xaén 17.345 1,29 98,75
León 5.949 1,01 99,16
Lleida 4.490 2,72 97,69
A Rioxa 4.607 2,22 99,40
Lugo 3.356 0,79 97,19
Madrid 65.955 3,64 98,41
Málaga 24.020 2,21 96,43
Murcia 39.146 1,97 98,09
Navarra 10.777 1,44 98,57
Ourense 3.320 0,91 98,07
Asturias 12.492 0,55 99,17
Palencia 2.103 0,26 98,65
As Palmas 19.109 2,12 95,10
Pontevedra 14.513 1,27 99,26
Salamanca 4.382 1,62 99,49
Tenerife 17.241 4,75 97,24
Cantabria 7.694 1,63 98,24
Segovia 1.575 0,98 98,78
Sevilla 39.524 3,89 96,18
Soria 1.078 0,90 98,45
Tarragona 10.374 1,46 98,95
Teruel 1.837 0,69 99,52
Toledo 9.739 2,00 97,93
Valencia 44.828 1,70 99,30
Valladolid 7.569 1,72 98,91
Biscaia 14.960 7,11 98,92
Zamora 2.030 0,42 99,35
Zaragoza 27.013 1,37 97,39
Ceuta 1.121 0,64 98,83
Melilla 1.108 0,74 99,44

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.