TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACION DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PUBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: XUÑO 2015

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 682.772 1,70 98,67
Áraba     5.564 0,46 98,76
Albacete     5.811 1,17 98,76
Alacant   22.174 1,22 99,38
Almería   15.832 2,75 99,06
Ávila     1.674 0,75 99,02
Badaxoz   15.173 1,18 98,67
Baleares   10.002 1,57 99,34
Barcelona   59.753 1,19 99,33
Burgos     5.123 1,55 99,70
Cáceres     7.877 1,64 98,75
Cádiz   23.941 2,17 97,05
Castelló   10.052 1,79 96,64
Cidade Real     7.325 0,68 99,64
Córdoba   21.239 2,47 97,89
A Coruña   13.589 1,23 97,93
Conca     2.053 0,73 99,05
Xirona     7.229 1,17 99,04
Granada   19.498 1,72 97,80
Guadalaxara     3.353 0,33 99,66
Guipúscoa     9.751 1,67 98,55
Huelva   17.529 2,03 99,30
Huesca     2.414 1,34 99,06
Xaén   19.355 1,14 99,23
León     5.056 1,36 99,27
Lleida     4.196 0,62 98,14
A Rioxa     3.958 1,40 99,31
Lugo     3.364 0,77 98,12
Madrid   59.288 2,82 98,94
Málaga   23.397 1,84 97,46
Murcia   40.529 1,73 98,15
Navarra   10.337 0,90 99,14
Ourense     3.250 1,03 98,35
Asturias   12.508 0,50 99,13
Palencia     1.681 0,59 98,54
As Palmas   17.575 1,61 97,37
Pontevedra   15.339 0,83 99,36
Salamanca     3.709 1,19 99,43
Tenerife   16.081 3,44 98,11
Cantabria     8.124 1,34 99,43
Segovia     1.344 0,43 99,16
Sevilla   39.716 3,13 97,48
Soria        869 1,29 99,01
Tarragona     9.290 0,86 99,42
Teruel     1.693 0,55 99,56
Toledo     9.104 1,25 98,68
Valencia   44.933 1,16 99,61
Valladolid     8.314 1,83 98,87
Biscaia   15.545 0,85 99,55
Zamora     1.724 1,14 99,37
Zaragoza   13.156 1,36 98,19
Ceuta     1.346 0,75 99,32
Melilla     1.035 0,81 99,55

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.

 

 

 

  •