TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: MARZO 2015

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Prazo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 693.029 1,45 98,56
Áraba/Áraba 5.673 0,64 98,57
Albacete 6.017 1,06 98,75
Alacante/Alacant 23.525 1,39 99,00
Almería 10.533 1,74 99,41
Ávila 2.134 0,67 98,63
Badaxoz 16.423 1,00 98,59
Baleares, Illas 11.989 1,64 99,57
Barcelona 69.869 1,20 99,30
Burgos 5.173 1,90 99,43
Cáceres 8.131 1,24 98,76
Cádiz 25.909 1,72 97,73
Castelló 10.915 1,67 95,28
Cidade Real 7.751 0,54 99,33
Córdoba 20.866 1,96 98,37
A Coruña 14.156 0,98 98,49
Conca 2.272 1,03 99,23
Xirona 8.896 1,19 98,95
Granada 18.653 1,67 97,94
Guadalaxara 3.461 0,53 99,54
Guipúscoa 9.457 1,01 98,83
Huelva 9.845 1,68 98,47
Huesca 2.319 1,15 98,82
Xaén 16.792 1,03 99,20
León 5.511 0,96 99,33
Lleida 4.802 3,80 99,09
Rioxa, A 4.483 1,52 99,62
Lugo 3.278 1,36 97,73
Madrid 60.063 1,94 98,69
Málaga 27.761 1,85 96,83
Murcia 33.398 1,36 97,52
Navarra 11.413 0,97 98,85
Ourense 3.181 1,19 97,56
Asturias 13.079 0,55 98,89
Palencia 1.765 1,00 98,45
As Palmas 18.306 1,09 97,12
Pontevedra 15.806 0,73 99,37
Salamanca 3.918 1,26 99,44
Tenerife 18.524 3,96 98,48
Cantabria 8.369 1,19 97,34
Segovia 1.978 0,70 99,48
Sevilla 42.216 1,31 98,11
Soria 1.019 1,09 99,02
Tarragona 10.531 1,05 99,41
Teruel 1.727 0,65 98,21
Toledo 11.265 1,56 98,62
Valencia 37.129 1,25 99,44
Valladolid 11.438 1,46 98,99
Biscaia 13.234 1,00 99,24
Zamora 1.832 0,88 99,59
Zaragoza 14.166 1,29 96,59
Ceuta 1.146 0,61 98,66
Melilla 932 3,45 98,64

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.