TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: NOVEMBRO 2015

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 710 . 429 2 , 60 98 , 28
Áraba 5 . 562 1 , 61 97 , 83
Albacete 5 . 586 1 , 65 98 , 83
Alacant 23 . 063 2 , 26 99 , 32
Almería 10 . 171 4 , 45 99 , 23
Ávila 2 . 023 1 , 25 98 , 39
Badaxoz 18 . 227 2 , 03 98 , 00
Baleares 45 . 134 1 , 85 98 , 83
Barcelona 64 . 093 2 , 43 99 , 32
Burgos 5 . 676 2 , 01 99 , 30
Cáceres 8 . 837 2 , 10 98 , 41
Cádiz 26 . 511 2 , 75 95 , 82
Castelló 8 . 940 2 , 78 94 , 40
Cidade Real 7 . 366 1 , 08 99 , 06
Córdoba 16 . 680 2 , 50 98 , 30
A Coruña 13 . 343 1 , 76 98 , 13
Cuenca 2 . 305 1 , 82 99 , 09
Xirona 13 . 061 1 , 79 98 , 70
Granada 16 . 931 2 , 59 97 , 82
Guadalaxara 3 . 209 1 , 18 99 , 66
Guipúscoa 7 . 983 3 , 54 98 , 68
Huelva 14 . 183 2 , 47 98 , 39
Huesca 2 . 581 2 , 90 98 , 57
Xaén 14 . 647 1 , 57 99 , 23
León 5 . 420 2 , 03 99 , 14
Lleida 5 . 067 1 , 45 97 , 10
A Rioxa 4 . 055 2 , 14 99 , 37
Lugo 3 . 804 1 , 53 97 , 60
Madrid 60 . 543 4 , 70 98 , 43
Málaga 26 . 855 3 , 29 95 , 32
Murcia 36 . 613 2 , 21 98 , 42
Navarra 10 . 159 1 , 81 98 , 66
Ourense 3 . 435 1 , 96 98 , 81
Asturias 13 . 271 1 , 53 98 , 93
Palencia 1 . 659 0 , 94 98 , 70
As Palmas 16 . 718 2 , 73 97 , 12
Pontevedra 15 . 060 2 , 32 99 , 20
Salamanca 3 . 840 2 , 10 98 , 92
Tenerife 17 . 381 6 , 19 97 , 75
Cantabria 7 . 955 1 , 63 98 , 78
Segovia 1 . 948 1 , 48 98 , 63
Sevilla 37 . 979 2 , 51 97 , 03
Soria 1 . 086 1 , 95 97 , 21
Tarragona 14 . 975 1 , 71 99 , 13
Teruel 1 . 547 1 , 45 98 , 83
Toledo 9 . 981 3 , 33 98 , 86
Valencia 32 . 172 2 , 32 98 , 98
Valladolid 8 . 365 3 , 43 97 , 91
Biscaia 13 . 337 2 , 16 98 , 20
Zamora 1 . 775 1 , 80 98 , 89
Zaragoza 17 . 528 2 , 14 97 , 87
Ceuta 895 1 , 79 99 , 50
Melilla 894 1 , 82 99 , 44

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.