TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: OUTUBRO 2015

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 730 . 651 1 , 91 97 , 74
Áraba 5 . 601 1 , 30 98 , 58
Albacete 6 . 812 1 , 33 98 , 05
Alacant 24 . 583 1 , 22 99 , 22
Almería 10 . 670 3 , 90 99 , 15
Ávila 2 . 227 0 , 78 96 , 53
Badaxoz 18 . 048 1 , 25 96 , 53
Baleares 22 . 613 1 , 27 98 , 81
Barcelona 65 . 608 1 , 11 98 , 82
Burgos 6 . 110 1 , 44 99 , 24
Cáceres 8 . 898 1 , 71 97 , 71
Cádiz 25 . 361 2 , 54 92 , 25
Castelló 9 . 265 1 , 83 95 , 96
Cidade Real 10 . 257 0 , 40 99 , 46
Córdoba 18 . 139 2 , 61 97 , 70
A Coruña 13 . 781 1 , 04 96 , 26
Cuenca 2 . 928 1 , 00 98 , 86
Xirona 12 . 846 1 , 23 98 , 67
Granada 17 . 926 1 , 87 97 , 10
Guadalaxara 3 . 342 0 , 60 99 , 43
Guipúscoa 8 . 691 1 , 30 98 , 87
Huelva 13 . 469 2 , 38 98 , 49
Huesca 3 . 180 1 , 54 98 , 65
Xaén 16 . 837 1 , 12 98 , 84
León 6 . 052 0 , 95 98 , 94
Lleida 6 . 492 0 , 90 96 , 02
A Rioxa 4 . 431 1 , 32 99 , 59
Lugo 3 . 720 0 , 76 94 , 44
Madrid 60 . 169 3 , 86 98 , 04
Málaga 26 . 008 2 , 21 93 , 59
Murcia 37 . 283 1 , 79 98 , 46
Navarra 8 . 967 0 , 87 98 , 97
Ourense 3 . 563 0 , 84 96 , 96
Asturias 14 . 041 0 , 50 98 , 40
Palencia 2 . 250 0 , 38 98 , 20
As Palmas 16 . 955 1 , 80 96 , 63
Pontevedra 17 . 255 1 , 70 98 , 94
Salamanca 4 . 967 1 , 09 99 , 01
Tenerife 17 . 462 4 , 57 96 , 80
Cantabria 8 . 805 0 , 72 98 , 76
Segovia 1 . 627 0 , 56 98 , 80
Sevilla 41 . 602 3 , 45 95 , 92
Soria 1 . 229 1 , 40 97 , 91
Tarragona 13 . 193 0 , 92 98 , 33
Teruel 1 . 692 0 , 74 99 , 10
Toledo 12 . 330 1 , 85 98 , 47
Valencia 36 . 862 1 , 12 98 , 98
Valladolid 9 . 115 1 , 81 98 , 08
Biscaia 14 . 155 0 , 57 98 , 60
Zamora 2 . 637 0 , 64 99 , 75
Zaragoza 28 . 695 1 , 19 96 , 75
Ceuta 967 0 , 56 99 , 00
Melilla 935 2 , 50 99 , 38

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.