TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Acumulado a DECEMBRO de 2016

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 7.721.761 1,82 98,57
Áraba 52.299 0,85 98,12
Albacete 67.547 1,16 98,95
Alacant 267.546 1,32 99,10
Almería 142.163 3,79 99,08
Ávila 21.753 0,83 98,97
Badaxoz 182.877 1,54 97,47
Baleares, Illas 204.461 1,63 99,26
Barcelona 688.473 1,46 99,11
Burgos 55.899 0,94 99,61
Cáceres 95.678 1,93 98,89
Cádiz 281.704 2,24 96,57
Castelló 99.314 1,61 96,60
Cidade Real 88.591 0,65 99,30
Córdoba 210.429 2,05 98,33
A Coruña 146.831 1,08 97,84
Conca 25.794 1,21 98,87
Xirona 103.852 1,10 98,88
Granada 206.159 1,69 98,11
Guadalaxara 37.849 0,53 99,62
Guipúscoa 94.444 1,67 98,67
Huelva 154.038 2,22 98,98
Huesca 28.050 1,81 98,85
Xaén 190.740 1,35 99,01
León 55.509 1,15 99,43
Lleida 51.009 1,25 98,60
Rioxa, A 43.021 1,47 99,38
Lugo 39.559 0,84 97,17
Madrid 688.484 3,59 99,00
Málaga 285.698 2,25 96,94
Murcia 458.732 1,63 98,56
Navarra 110.410 1,10 98,67
Ourense 36.831 1,02 98,54
Asturias 142.176 0,55 99,03
Palencia 21.039 0,44 98,57
As Palmas 197.163 1,60 97,83
Pontevedra 179.751 1,22 99,21
Salamanca 43.876 1,26 99,03
Tenerife 189.892 3,41 98,54
Cantabria 96.878 1,22 98,78
Segovia 18.815 0,81 98,90
Sevilla 463.413 2,14 97,50
Soria 11.007 1,01 98,25
Tarragona 119.180 0,92 99,66
Teruel 15.228 0,89 99,07
Toledo 112.727 1,73 98,78
Valencia 420.228 1,39 99,45
Valladolid 67.404 1,72 98,73
Biscaia 161.216 1,10 98,92
Zamora 21.438 0,55 99,62
Zaragoza 203.423 1,19 97,53
Ceuta 11.142 1,15 98,29
Melilla 10.021 1,98 98,89

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.