TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: DECEMBRO 2016

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 572.233 1,47 98,60
Áraba 3.915 0,60 97,79
Albacete 5.148 0,75 98,88
Alacant 18.585 0,77 98,99
Almería 7.869 3,85 98,77
Ávila 1.784 0,41 99,37
Badaxoz 13.512 1,54 96,66
Baleares, Illas 30.253 1,61 98,87
Barcelona 47.124 1,07 99,13
Burgos 4.348 0,71 99,65
Cáceres 7.585 1,66 98,87
Cádiz 22.327 1,69 97,21
Castelló 5.994 1,05 96,70
Cidade Real 6.499 0,32 99,47
Córdoba 12.219 1,29 98,16
A Coruña 12.440 0,66 98,16
Conca 1.757 0,65 99,36
Xirona 8.458 1,14 98,84
Granada 13.674 1,31 98,15
Guadalaxara 3.174 0,41 99,61
Guipúscoa 7.069 1,37 98,36
Huelva 11.119 1,94 99,09
Huesca 1.997 1,27 98,35
Xaén 10.470 1,22 98,63
León 3.972 0,88 99,50
Lleida 3.938 0,41 99,36
Rioxa, A 2.957 1,69 99,10
Lugo 3.277 0,58 97,69
Madrid 48.973 3,24 99,04
Málaga 22.421 1,71 97,20
Murcia 35.652 1,42 98,53
Navarra 9.482 1,10 99,02
Ourense 2.851 0,81 98,47
Asturias 10.799 0,43 99,06
Palencia 1.679 0,29 99,11
As Palmas 14.028 1,18 98,37
Pontevedra 15.142 0,74 99,44
Salamanca 3.428 0,73 99,18
Tenerife 14.486 2,77 98,53
Cantabria 7.758 1,05 98,67
Segovia 1.581 0,56 98,69
Sevilla 31.344 1,52 97,99
Soria 931 0,98 98,62
Tarragona 9.243 0,63 99,58
Teruel 1.318 0,70 99,66
Toledo 8.566 1,35 97,92
Valencia 26.683 1,08 99,56
Valladolid 4.304 2,26 98,87
Biscaia 11.439 2,83 98,49
Zamora 1.711 0,51 99,53
Zaragoza 15.280 0,81 97,66
Ceuta 749 0,99 97,82
Melilla 921 0,98 99,50

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: O cobro de prestacións por desemprego recoñecidas ata o último día hábil de cada mes realízanse o día 10 do mes seguinte ou primeiro día hábil posterior.