TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: XANEIRO 2016

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 711.440 2,19 98,06
Áraba 5.771 0,69 98,85
Albacete 6.271 1,21 98,59
Alacante/Alacant 25.453 1,45 98,93
Almería 9.489 3,39 98,89
Ávila 1.916 1,33 97,99
Badaxoz 17.195 1,83 96,24
Baleares, Illas 18.675 2,27 97,84
Barcelona 65.779 1,80 99,02
Burgos 5.012 0,80 99,72
Cáceres 8.905 3,03 98,30
Cádiz 24.563 3,51 94,86
Castelló 9.253 2,16 96,04
Cidade Real 8.254 1,02 99,09
Córdoba 15.562 2,36 97,84
A Coruña 16.278 1,18 97,88
Conca 2.243 1,71 99,24
Xirona 10.929 1,38 98,57
Granada 17.933 1,97 97,79
Guadalaxara 3.727 0,47 99,75
Guipúscoa 9.027 1,53 98,34
Huelva 11.786 2,32 98,37
Huesca 2.569 2,76 98,50
Xaén 13.260 1,37 98,92
León 5.729 1,27 99,59
Lleida 4.534 1,00 97,96
Rioxa, A 4.359 1,63 99,59
Lugo 3.848 0,93 97,00
Madrid 59.626 5,05 98,63
Málaga 27.391 3,72 94,84
Murcia 39.308 1,44 98,01
Navarra 11.954 1,19 98,36
Ourense 3.915 0,72 98,53
Asturias 15.108 0,56 98,77
Palencia 2.092 0,32 98,21
As Palmas 17.465 1,88 97,68
Pontevedra 17.496 1,43 99,13
Salamanca 4.320 1,46 98,68
Tenerife 16.260 3,79 98,20
Cantabria 9.560 1,49 98,46
Segovia 1.777 1,29 97,59
Sevilla 41.167 2,46 96,29
Soria 1.151 0,84 98,70
Tarragona 12.087 1,01 99,56
Teruel 1.544 1,26 99,51
Toledo 10.120 2,11 98,36
Valencia 39.100 1,59 98,68
Valladolid 7.748 2,09 98,55
Biscaia 16.660 0,94 98,56
Zamora 2.071 0,48 99,38
Zaragoza 23.168 1,36 97,59
Ceuta 1.055 0,94 99,36
Melilla 977 1,23 99,04

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: O cobro de prestacións por desemprego recoñecidas ata o último día hábil de cada mes realízanse o día 10 do mes seguinte ou primeiro día hábil posterior.