TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: XULLO 2016

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 660.083 2,19 98,70
Áraba 4.310 0,53 98,33
Albacete 5.924 2,53 99,31
Alacant 22.350 1,65 99,20
Almería 18.829 5,77 98,66
Ávila 1.639 1,09 99,20
Badaxoz 14.308 1,49 97,88
Baleares, Illas 9.815 1,92 99,52
Barcelona 61.985 1,86 99,22
Burgos 5.564 1,08 99,47
Cáceres 8.079 1,95 98,70
Cádiz 21.186 2,70 96,18
Castelló 8.204 1,71 97,26
Cidade Real 7.347 0,86 99,54
Córdoba 17.724 2,26 98,68
A Coruña 11.437 1,33 98,08
Conca 2.169 1,23 99,64
Xirona 7.284 1,66 99,08
Granada 18.049 2,02 98,16
Guadalaxara 3.351 0,71 99,84
Guipúscoa 9.844 1,90 98,64
Huelva 18.825 3,27 99,07
Huesca 2.281 2,04 98,80
Xaén 15.903 1,75 98,83
León 4.826 1,58 99,32
Lleida 4.198 2,46 97,15
Rioxa, A 3.789 1,56 98,86
Lugo 2.995 0,80 97,50
Madrid 61.574 3,53 99,28
Málaga 22.170 2,78 97,25
Murcia 40.464 1,85 98,68
Navarra 8.361 1,54 98,85
Ourense 2.791 1,07 98,45
Asturias 10.950 0,71 99,12
Palencia 1.706 0,50 98,29
As Palmas 18.285 1,90 97,89
Pontevedra 14.082 1,13 99,07
Salamanca 3.711 1,48 99,33
Tenerife 17.310 4,01 98,17
Cantabria 7.136 1,48 98,50
Segovia 1.402 0,82 98,96
Sevilla 38.182 2,49 98,13
Soria 896 1,39 98,05
Tarragona 9.052 1,23 99,71
Teruel 1.221 0,81 99,52
Toledo 9.315 1,50 99,01
Valencia 39.286 1,63 99,59
Valladolid 5.443 2,22 98,98
Biscaia 14.109 1,52 99,17
Zamora 1.870 0,92 99,62
Zaragoza 16.296 1,31 97,53
Ceuta 1.358 1,31 99,73
Melilla 898 1,53 98,78

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.