TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: XUÑO 2016

 

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 674.701 1,70 98,90
Áraba 4.998 1,07 98,50
Albacete 5.185 0,84 99,32
Alacante/Alacant 21.880 1,06 99,25
Almería 16.452 3,41 99,48
Ávila 1.662 0,66 99,19
Badaxoz 15.078 1,34 98,13
Baleares, Illas 8.404 1,56 99,47
Barcelona 58.705 1,19 99,24
Burgos 5.312 0,86 99,60
Cáceres 7.977 1,71 99,41
Cádiz 23.315 2,00 97,89
Castelló 8.604 1,42 94,92
Cidade Real 7.090 0,76 99,45
Córdoba 20.964 1,90 98,68
A Coruña 11.486 1,10 97,93
Conca 1.958 0,68 98,56
Xirona 6.405 0,94 98,48
Granada 19.578 1,58 98,06
Guadalaxara 3.184 0,48 99,82
Guipúscoa 9.192 1,78 98,65
Huelva 19.683 1,79 99,43
Huesca 2.350 1,64 99,28
Xaén 18.405 1,67 99,20
León 4.188 1,26 99,51
Lleida 4.104 1,11 99,24
Rioxa, A 3.835 1,57 99,60
Lugo 3.030 0,88 97,62
Madrid 61.387 2,93 99,36
Málaga 21.963 1,97 97,48
Murcia 42.026 1,36 98,93
Navarra 10.436 1,19 99,01
Ourense 2.871 1,91 98,83
Asturias 11.890 0,53 99,16
Palencia 1.637 0,29 99,07
As Palmas 18.382 1,61 98,26
Pontevedra 14.555 1,13 99,40
Salamanca 3.309 1,82 99,09
Tenerife 16.418 4,78 98,85
Cantabria 8.120 0,98 99,37
Segovia 1.342 0,61 99,37
Sevilla 42.091 1,85 98,31
Soria 677 0,96 98,29
Tarragona 8.595 1,16 99,71
Teruel 1.256 0,89 97,75
Toledo 9.201 1,55 99,28
Valencia 41.564 1,21 99,69
Valladolid 4.567 1,54 98,68
Biscaia 16.146 0,99 99,58
Zamora 1.627 0,47 99,82
Zaragoza 19.445 1,25 98,02
Ceuta 853 0,97 99,39
Melilla 1.319 1,92 99,65

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.