TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: NOVEMBRO 2016

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 715.317 1,46 98,51
Áraba 4.197 0,57 97,37
Albacete 6.626 0,87 98,83
Alacant 22.981 0,89 98,84
Almería 11.014 3,59 98,52
Ávila 2.121 0,42 98,93
Badaxoz 17.304 1,61 97,31
Baleares 48.214 1,44 99,13
Barcelona 60.096 1,38 99,00
Burgos 5.246 0,67 99,58
Cáceres 9.198 1,24 98,91
Cádiz 27.957 1,76 97,07
Castelló 8.055 1,30 95,98
Cidade Real 8.746 0,55 99,17
Córdoba 17.691 1,72 98,38
A Coruña 13.073 0,65 98,00
Conca 2.465 1,04 97,63
Xirona 12.503 0,79 99,19
Granada 18.095 1,08 98,24
Guadalaxara 3.257 0,39 99,12
Guipúscoa 8.003 1,39 98,94
Huelva 14.348 2,15 98,95
Huesca 2.598 2,03 98,02
Xaén 15.593 0,91 99,17
León 5.350 0,96 99,34
Lleida 5.292 0,93 98,73
A Rioxa 3.936 1,43 99,28
Lugo 3.800 0,74 97,15
Madrid 56.707 3,17 98,84
Málaga 29.231 1,49 97,45
Murcia 40.163 1,75 98,43
Navarra 8.519 0,81 98,61
Ourense 3.276 0,68 98,33
Asturias 12.303 0,43 98,94
Palencia 2.075 0,36 98,38
As Palmas 16.760 0,99 97,29
Pontevedra 16.018 0,58 98,99
Salamanca 4.024 0,84 98,81
Tenerife 17.590 3,02 98,58
Cantabria 8.983 1,15 98,69
Segovia 1.967 0,46 99,25
Sevilla 39.562 1,55 97,52
Soria 1.154 0,45 98,17
Tarragona 14.234 0,69 99,78
Teruel 1.518 0,57 98,62
Toledo 10.754 1,51 98,38
Valencia 31.384 0,98 99,37
Valladolid 5.590 1,08 98,25
Biscaia 12.575 0,93 98,84
Zamora 2.025 0,31 99,61
Zaragoza 19.416 0,88 97,04
Ceuta 1.061 0,93 98,17
Melilla 669 3,01 97,74

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.