TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: OUTUBRO 2016

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 679.289 1,70 98,49
Áraba 3.958 1,05 96,99
Albacete 6.996 1,10 98,97
Alacant 24.001 1,28 99,12
Almería 10.667 3,87 99,09
Ávila 2.253 0,60 98,54
Badaxoz 15.365 1,68 96,96
Baleares 20.829 1,39 99,45
Barcelona 59.800 1,23 99,03
Burgos 5.356 0,88 99,59
Cáceres 8.553 2,11 99,10
Cádiz 24.851 2,28 96,40
Castelló 8.553 1,59 96,46
Cidade Real 9.326 0,69 99,43
Córdoba 18.178 1,99 98,04
A Coruña 12.314 1,45 96,16
Conca 2.619 1,31 98,72
Xirona 11.209 0,74 98,94
Granada 17.213 1,55 97,99
Guadalaxara 3.609 0,46 99,78
Guipúscoa 7.199 1,69 98,10
Huelva 12.551 2,37 98,94
Huesca 2.738 2,45 97,46
Xaén 16.125 1,05 98,99
León 5.237 1,03 99,45
Lleida 5.732 0,64 99,00
A Rioxa 3.494 1,30 99,40
Lugo 3.421 0,97 96,40
Madrid 60.959 3,36 98,81
Málaga 24.166 1,92 97,12
Murcia 38.968 1,79 98,61
Navarra 9.626 1,03 98,73
Ourense 3.287 1,11 98,43
Asturias 12.477 0,54 98,88
Palencia 1.992 0,37 99,09
As Palmas 16.070 1,45 97,70
Pontevedra 17.008 2,14 99,19
Salamanca 3.853 1,60 98,79
Tenerife 16.140 2,83 98,53
Cantabria 8.122 1,73 98,73
Segovia 1.554 0,53 98,62
Sevilla 37.021 1,84 97,35
Soria 994 0,91 98,50
Tarragona 11.780 0,94 99,81
Teruel 1.408 0,55 98,92
Toledo 11.949 1,56 99,10
Valencia 35.582 1,24 99,49
Valladolid 5.407 1,51 98,82
Biscaia 13.542 1,06 98,98
Zamora 2.039 0,65 99,42
Zaragoza 21.624 1,37 97,10
Ceuta 948 1,03 98,34
Melilla 626 3,32 99,00

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.