TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: ABRIL 2017

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 486.277 1,14 98,62
Áraba 3.833 0,34 97,72
Albacete 4.639 0,77 98,80
Alacant 16.371 0,65 99,02
Almería 7.546 3,29 97,33
Ávila 1.529 0,34 99,14
Badaxoz 11.771 0,91 98,26
Baleares, Illas 9.544 1,05 99,51
Barcelona 42.274 0,78 99,12
Burgos 3.961 0,58 99,79
Cáceres 5.971 1,29 99,04
Cádiz 19.464 1,08 98,39
Castelló 6.409 1,28 94,38
Cidade Real 6.116 0,40 99,60
Córdoba 16.894 1,38 98,87
A Coruña 10.225 0,58 98,40
Conca 1.657 0,55 99,21
Xirona 5.855 0,78 99,10
Granada 14.514 1,23 98,28
Guadalaxara 2.617 0,21 99,73
Guipúscoa 6.044 0,90 98,89
Huelva 7.405 1,37 98,91
Huesca 1.682 1,11 98,36
Xaén 15.312 1,06 99,34
León 3.341 0,82 99,45
Lleida 3.234 0,48 98,80
Rioxa, A 2.554 1,23 99,31
Lugo 2.846 0,48 97,37
Madrid 44.175 2,50 98,59
Málaga 18.931 1,48 97,32
Murcia 22.902 1,10 98,70
Navarra 6.718 1,25 98,48
Ourense 2.474 0,69 98,68
Asturias 9.511 0,45 98,80
Palencia 1.520 0,37 98,59
As Palmas 12.597 1,07 98,18
Pontevedra 12.563 0,56 99,29
Salamanca 2.691 0,82 99,72
Tenerife 11.344 1,85 98,43
Cantabria 7.430 0,71 98,71
Segovia 1.142 0,31 99,60
Sevilla 31.424 1,36 97,49
Soria 631 0,61 98,19
Tarragona 7.065 0,48 99,77
Teruel 1.037 0,58 98,00
Toledo 7.191 0,89 98,81
Valencia 26.232 0,90 99,44
Valladolid 3.784 0,89 98,78
Biscaia 9.728 0,41 98,98
Zamora 1.427 0,32 99,74
Zaragoza 8.912 0,67 97,64
Ceuta 754 0,60 99,13
Melilla 486 2,76 100,00

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.