TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: XANEIRO 2017

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 679.725 1,54 98,26
Áraba 5.053 1,38 97,28
Albacete 5.811 0,61 98,70
Alacant 25.293 1,04 98,85
Almería 9.869 4,12 98,01
Ávila 1.982 0,47 99,19
Badaxoz 17.207 1,91 95,96
Baleares, Illas 20.680 1,71 98,95
Barcelona 60.609 1,24 98,94
Burgos 4.872 0,60 99,73
Cáceres 9.778 1,89 98,64
Cádiz 24.293 1,78 96,07
Castelló 7.619 1,17 97,28
Cidade Real 7.573 0,48 99,64
Córdoba 15.763 1,44 97,82
A Coruña 15.144 1,00 97,77
Conca 2.335 1,72 99,19
Xirona 10.602 1,24 97,75
Granada 17.567 1,15 97,84
Guadalaxara 3.853 0,25 99,85
Guipúscoa 9.213 1,38 98,80
Huelva 12.571 3,00 98,44
Huesca 2.421 1,33 98,85
Xaén 11.509 0,91 98,87
León 4.639 1,28 99,38
Lleida 4.710 0,63 98,51
Rioxa, A 3.785 1,63 99,44
Lugo 3.907 0,53 96,87
Madrid 58.635 3,35 98,42
Málaga 26.054 1,99 96,21
Murcia 43.840 1,30 98,25
Navarra 9.660 1,17 97,89
Ourense 3.753 0,65 98,42
Asturias 13.260 0,27 98,87
Palencia 2.149 0,49 98,86
As Palmas 16.931 1,39 98,00
Pontevedra 18.001 0,70 99,18
Salamanca 3.931 0,77 99,09
Tenerife 16.396 2,49 98,66
Cantabria 8.941 1,00 98,56
Segovia 1.893 0,38 98,24
Sevilla 39.703 1,85 97,02
Soria 1.029 0,93 97,87
Tarragona 11.957 0,67 99,61
Teruel 1.540 0,58 98,48
Toledo 10.007 1,54 98,96
Valencia 36.268 0,96 99,45
Valladolid 5.579 0,87 98,74
Biscaia 14.617 0,71 98,75
Zamora 1.970 0,51 99,67
Zaragoza 12.761 0,95 97,52
Ceuta 996 2,59 94,20
Melilla 1.196 0,54 99,67

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.